Oppfølger til konferansen "NÅR KROPPEN SIER IFRA"


Tidspunkt: 27.- 28. mai 2019
Sted: QUALITY AIRPORT HOTEL GARDERMOEN
Tittel: Medisinsk uforklarte symptomer og plager (MUPS) hos barn og unge voksne

Hvordan kan vi forstå symptomlidelser som går under benevnelsene MUPS, Bodily Distress Disorders og Funksjonelle nevrobiologiske symptomlidelser, og hva kan vi gjøre for å hjelpe disse pasientene?

«Man anslår at så mange som opptil halvparten av alle konsultasjoner i primærhelsetjenesten angår slike plager og at opptil ca. 60% av alle konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten dreier seg om den samme type plager» (Edwards, Stern, Clarke, Dvbijaro & Kasney, 2010). I tillegg sies det at det er «Et problem at helsevesenet mangler en forklaring eller behandling som er tilfredsstillende for personer med MUPS» (Fink, Rosendal, Olesen, 2005).

I samarbeid med Barneklinikken OuS/Rikshospitalet tar CatoSenteret konsekvensen av at «Det ikke alltid er like lett å komme frem til en enhetlig forståelse av og årsak til plagene» (Nunes, Ventura, Encarnacao, Pinto & Santos, 2013). Vi arrangerer derfor for andre år på rad et 2-dagers kurs om hvordan helsevesenet kan forholde seg til disse store utfordringene som åpenbart krever tett samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men som også involverer skolen, andre utdanningsinstitusjoner, idretten og andre viktige samfunnsaktører.

Er du fastlege eller legespesialist (for eksempel ortoped, nevrokirurg, nevrolog, anestesilege, fysikalsk medisiner, barnelege eller psykiater), psykolog, psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut eller helsesøster – DA vil du ikke gå glipp av denne fagkongressen.

Kurset er allerede godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapiforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Psykologforening med 13 timer. Den norske Legeforening har godkjent følgende VIDEREUTDANNING Allmennmedisin: Emnekurs: 16 t, GJELDER EMNE: Medisinsk uforklarte plager og sykdommer. Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 13 t. Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t. ETTERUTDANNING Allmennmedisin: klinisk emnekurs 16t, GJELDER EMNE: Medisinsk uforklarte plager og sykdommer, Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 13 t, Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t

 

MELD DEG PÅ HER                     
 

Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
oss i Catosenteret

                                                                                                    

Meeting management Logo Powered by Netovo AS