Foredragsholdere

INTIMKONSERT MED HALVDAN SIVERTSEN

Halvdan Sivertsen er utvilsomt en av Norges fremste artister og etter manges mening landets beste entertainer. Hans konserter kjennetegnes blant annet ved hans unike evne til å blande humor med alvor. Hans velkjente sanger som eksempelvis «Kjærlighetsvisa», «Sommerfuggel i vinterland» , «Venner» og «Nordaførr vårvisa» er uomtvistelig meget godt befestet i den norske sang-flora. Halvdan har gjennom mange år og gjennom skiftende trender, befestet seg som en artist av rang som selv i voksen alder nekter å stå stille. Halvdan vil også i fremtiden gir oss stadig nye skråblikk på politisk udugelighet, kjærligheten og livet.


SVEIN LIE

Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet. Tidligere kommunelege/allmennlege i Vinje og Sandefjord, kommuneoverlege/helsesjef i Sandefjord og fylkeslege i Vestfold.  


KASIA KOZLOWSKA

Dr. Kasia Kozlowska is a Child and Adolescent Psychiatrist at The Children’s Hospital at Westmead, Australia, a Clinical Associate Professor in the Disciplines of Psychiatry and Paediatrics and Child Health, University of Sydney Medical School, and a clinical researcher at The Brain Dynamics Centre, Westmead, Australia. Her interests include the treatment of children with somatic symptoms and their families, the integration of attachment assessments and systems thinking  into clinical practice, the neurobiology of the fear cascade, the neurobiology of dissociation and the provision of NSW services to children with Gender Dysphoria.      


TROND DISETH

Trond Diseth er avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Seksjon for Psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Kvinne- og barneklinikken, OUS Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Klinisk arbeidsområde og forskningsfelt har her dreid seg om tverrfaglig, helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike komplekse psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial forståelse og tilnærming hvor også traumeperspektivet står sentralt. Arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.


VEGARD BRUUN WYLLER

Vegard Bruun Wyller er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og overlege ved Barne- og ungdomsklinikken, Akershus Universitetssykehus. I 15 år har han han hatt et særlig engasjement for ungdom med kronisk utmattelsessyndrom/ME, og han leder flere store forskningsprosjekter på dette feltet.  Han driver også forskning innenfor barnekardiologi og transplantasjonsmedisin.

 


BÅRD FOSSLI JENSEN

Bård Fossli Jensen er spesialist i barnesykdommer og overlege ved Catosenteret. Han har en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon og deler tiden sin mellom arbeidet her på Catosenteret og trening av helsepersonell i pasientkommunikasjon. Bård har en særlig interesse, og egen plass i hjertet, for de familier der vi ser en sammenblanding av rene somatiske tilstander og funksjonelle sykdomsmekanismer.

 


CATO ZAHL PEDERSEN

Cato Zahl Pedersen (f. 1959) har en livserfaring som når godt frem til både pasienter, pårørende og helsearbeidere. Etter en høyspentulykke i 1973 snudde livet seg for den pianospillende odelsgutten. Han så at det ikke var bare han som forandret seg, men omgivelsene forholdt seg også annerledes til en som var blitt ”annerledes”. Han har bevisst drevet en ”funksjonskamp” siden ulykken. Det har ført til 13 gullmedaljer i Paralympics (1980-1994), ekspedisjon til Sydpolen (1994), Cho Oyo (8.201 moh) i 2005 og Mount Everest (8.6050 moh) i 2007. Han har bidratt til etableringen og 3 års ledelse av CatoSenteret og har ledet prosjektet ”Gode hoder i arbeid”. Arbeider nå som coach i Olympiatoppen.

 


HENRIK BØRSTING JACOBSEN

Henrik Børsting Jacobsen er utdannet psykolog med PhD i atferdsmedisin, smerter og stress. Han arbeider som postdoktor ved Avdeling for smertebehandling, OUS, Ullevål og som forsker ved Nasjonalt kompetansesenter (NK) for Nevropatisk smerte og ved CatoSenteret. Lærebokforfatter Arneberg forlag, Universitetsforlaget og Fagbokforlaget. Hans interesser og kompetanse er spesielt innenfor stresslidelser og stressmestring, kroniske smerter og kronisk utmattelse, helsefremming og arbeidsrehabilitering gjennom stressregulering. I tillegg til Kognitiv terapi – nyere teori og utvikling, og samfunnspsykologiske trender i helsepolitikk.


PETER SOLVOLL LYBY

Peter Solvoll Lyby er utdannet psykolog med PhD i psykofysiologi/atferdsmedisin, smerte, søvn og stress. Han er ansatt i stilling som psykolog og forskningsleder ved CatoSenteret. Hans interesser og kompetanse er spesielt innenfor området biopsykososial forståelse av langvarige smerter, langvarig utmattelse og stresslidelser. Pyskologisk basert behandling av langvarige smerter, langvarig utmattelse og stresslidelser ved bruk av kognitive atferdsterapier.


PETTER C. BORCHGREVINK

Petter C.Borchgrevink er avdelingssjef for ”Avdeling for smerte og sammensatte lidelser” ved St.Olavs Hospital og er professor i anestesiologi og smertebehandling ved NTNU. Han leder ”Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser” (NKSL) og det HOD-definerte ”Pilotprosjekt for felles tverrfaglige diagnosesentre/poliklinikker for pasienter med langvarige smerte- og/eller utmattelsestilstander med uklar årsak”.


LISBETH FROSTHOLM

Lisbeth Frostholm har arbeidet mange år både klinisk og forskningsmessig med funksjonelle lidelser. Hun har en særlig interesse i pasienters egen oppfatning av deres sykdom og symptomer, forklaringsmodeller, helseangst, og psykologiske intervensjoner. Hun er ledende psykolog ved Avdelingen for Funktionelle Lidelser, Århus Universitetshospital, Danmark, hvor hun er involvert i en rekke prosjekter vedr. helseangst og Bodily Distress Syndrome(BDS). Hun er lektor ved Århus Universitet, hvor hun er ansvarlig for undervisningen av medisinstudenter i «sundhedspsykologi».


LILLEBETH LARUN

Lillebeth Larun er forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun er utdannet Mensendieck-fysioterapeut og har doktorgrad fra Universitet i Bergen. De siste 15 årene har hun arbeidet med å oppsummere forskning, med særlig interesse for kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME. Hun arbeider også med undervisning og formidling av kunnskapsbasert praksis.


TRYM NORDSTRAND JACOBSEN

Trym Nordstrand Jacobsen, Fagfellevurdert ACT Trainer gjennom Association for Contextual Behavioral Science, har sin utdanning innen psykologi, atferdsvitenskap og klinisk psykologi.  Han er også fagfellevurdert BET instruktør. Han har i flere år arbeidet klinisk ut fra ACT modellen, både innenfor psykisk helsevern og rehabilitering. I tillegg har han hatt ansvar for, eller vært konsulent ved implementeringsprosessen av ACT i ulike tverrfaglige settinger, blant annet ved rehabiliteringssenteret Hysnes Helsefort. I implementeringsarbeidet tar han utgangspunkt i implementeringsvitenskap og helhetlig integrering av felles faglig ståsted for helsepersonellet


GUNNAR L. OLSSON

Gunnar L. Olsson er barneanestesiolog og kom i gang med smertebehandling av barn og ungdommer på begynnelsen av 1980-tallet. Han startet en enhet for smertebehandling ved Astrid Lindgrens barnesykehus på 90-tallet og har vært hovedveileder til 5 doktorgradstipendiater som har disputert innenfor området barn og smerte. Til forskjell fra kolleger innenfor feltet smerter hos voksne, har Olsson ikke funnet det hensiktsmessig å bruke opioider til langvarige smerter hos barn. I stedet har Olsson sammen med psykologer utviklet en moderne modell av kognitiv adferdsterapi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT) for behandling av kronisk smerte. Olsson etablerte en adferdsmedisinsk enhet ved Smärtcentrum Karolinska Universitetssjukhuset i 2011. Han arbeider nå med både barn og voksne innenfor adferdsmedisin med funksjonsområde medisinsk psykologi ved Karolinska Universitetssjukhuset.

 


Meeting management Logo Powered by Netovo AS