TROND DISETH

 

Trond Diseth er avdelingsoverlege og professor dr.med. ved Seksjon for Psykosomatikk og CL-barnepsykiatri, Kvinne- og barneklinikken, OUS Rikshospitalet og Universitetet i Oslo. Klinisk arbeidsområde og forskningsfelt har her dreid seg om tverrfaglig, helhetlig utredning, behandling og oppfølging av alvorlig og/eller kronisk somatisk syke barn/unge og deres familier, samt ulike komplekse psykosomatiske tilstandsbilder. Disse områdene krever en helhetlig biopsykososial forståelse og tilnærming hvor også traumeperspektivet står sentralt. Arbeider for økt og tett samarbeid mellom barne- og ungdomspsykiatri, pediatri og habilitering.


Tilbake
Meeting management Logo Powered by Netovo AS