KJERSTI MARGRETE FINSRUD

 

Kjersti Margrete Finsrud jobber som Helsesykepleier i Frogn kommune (Drøbak). Hun har 20 års erfaring innen forebyggende helsearbeid med barn, unge og deres familier. Jobber nå med ungdom i skolehelsetjenesten og ved Helsestasjon for ungdom. Sitter i Fagpanelet som svarer ved UNG.NO (BUFdir).

Engasjerer seg spesielt for de unge med sammensatte stress-relaterte plager, og hvordan man kan jobbe tverrfaglig for å hjelpe ungdom å oppnå god livsmestring. Kjersti har i en periode på over 3 år også vært ansatt som helsesøster ved Catosenterets barne- og ungdomsavdeling.

Hun brenner for å oppnå best mulig forståelse og kommunikasjon mellom kommunehelsetjenesten, sykehus, rehabilitering, hjem og skole.


Tilbake
Meeting management Logo Powered by Netovo AS