HELENE HELGELAND

 

Helene Helgeland, overlege, dr.med. Hun er barne- og ungdomspsykiater og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Hun arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling.


Tilbake
Meeting management Logo Powered by Netovo AS