METTE TRØLLUND RASK

 

Mette Trøllund Rask er Cand.scient.san., PhD og ansat som forsker ved Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik ved Aarhus Universitetshospital. Hun har forskningserfaring fra både primær- og sekundærsektoren og erfaring med såvel kvantitative som kvalitative metoder. Hennes primære forskningsinteresse dreier seg om behandling av - og prognose for - pasienter med persisterende symptomer og funksjonelle lidelser i allmenpraksis. Parallelt med forskningen har hun arbeidet med formidling av kunnskap om funktionelle lidelser til ansatte i jobbsentre i de danske kommuner. Mette Trøllung Rask er en del af gruppen bak prosjekt eASY, som over de kommende fire år vil utvikle og teste et nytt internettbasert behandlingsprogram til pasienter med persisterende symptomer i allmenpraksis.


Tilbake
Meeting management Logo Powered by Netovo AS