PERNILLE RAVN JACOBSEN

 

Pernille Ravn Jakobsen er fysioterapeut, Cand.Scient.San.Publ., PhD og ansat som forsker ved Funktionelle Lidelser ved Aarhus Universitetshospital.Hun har mange års erfaring med å arbeide i krysningsfeltet mellom forskning og innovasjon med participatory design som metode. Hun har designet, utviklet og testet teknologiske løsninger sammen med brukere på mange nivåer med stor suksess gennem de siste 10 år. Pernille er en del af prosjektutviklergruppen i eASY prosjektet, hvor hun er ansvarlig for participatory design av et selvhjelps program til pasienter med vedvarende symptomer i allmen praksis. Den første fase er i gang, hvor formålet er å identifisere allmennlegenes og pasientenes behov og krav til en kommende teknologisk løsning. Dette gjøres gjennom feltarbeide, kvalitative intervjuer og fokusgrupper.


Tilbake
Meeting management Logo Powered by Netovo AS