LARS-PETTER GRANAN

 

Lars-Petter Granan, overlege, dr.med. , Smerteklinikken OuS, Ullevål Sykehus. Han er spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering og har jobbet med alt fra toppidrettsutøvere som tidligere landslagslege i alpint, til de vanligste folkesykdommene i bevegelsesapparatet – som rygg- og nakkeplager. For tiden er det kliniske hovedfokuseet på langvarige smertetilstander av ukjent årsak, postoperative smertetilstander (primært i bevegelsesapparatet) og langvarige smertetilstander etter hodeskade. Granan har også en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) hvor han blant annet har delt ansvar for Tverrprofesjonell videreutdanning i smertebehandling. Han holder også introduksjonskurs i medisinsk kunnskapshåndtering og metode på masternivå ved USN.


Tilbake
Meeting management Logo Powered by Netovo AS