HELENE HELGELAND

 

Helene Helgeland, overlege, dr.med. Hun er barne- og ungdomspsykiater og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for alvorlige psykosomatiske tilstander hos barn og unge. Hun arbeider ved Avdeling for barn og unges psykiske helse i sykehus, Barne- og ungdomsklinikken, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Hun har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (2011) på temaet «Functional abdominal pain in children and adolescents in a biopsychosocial perspective». Helgeland har vært opptatt av fagfeltet psykosomatisk medisin i en årrekke og er glødende opptatt av betydningen av en helhetlig biopsykososial forståelse av det enkelte barns symptomer og av betydningen av tverrfaglig behandling.


Tilbake