Godkjennelser «Medisinsk uforklarte symptomer og plager (MUPS) hos barn og unge voksne»
 

Norsk Sykepleierforbund, NSF, med referansenummer: 4248899

Kurset Medisinsk uforklarte symptomer og plager (MUPS) hos barn og unge voksne er vurdert av NSF hvor følgende vedtak ble fattet:
Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer.
Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Norsk fysioterapeutforbund

Viser til søknad vedrørende forhåndsgodkjenning av kurstimer for kurset «Medisinsk uforklarte symptomer og plager (MUPS) hos barn og unge voksne».
Søknaden er behandlet i NFF, og godkjennes slik at kurset kan benyttes i en spesialistoppbygging sammen med en mastergrad og ved fornyelse av spesialitet. Kurset blir godkjent med 13 timer.

Den norske legeforening

VIDEREUTDANNING
GJELDER EMNE: Medisinsk uforklarte plager og sykdommer
Allmennmedisin: Emnekurs: 16 t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 13 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t
Psykiatri: godkjennes med 13 timer for spesialistenes etterutdanning.
Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.
Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

ETTERUTDANNING
GJELDER EMNE: Medisinsk uforklarte plager og sykdommer
Almennmedisin: klinisk emnekurs 16t
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 13 t
Nevrologi: Valgfrie kurs: 10 t
Psykiatri: godkjennes med 13 timer for spesialistenes etterutdanning
Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning

Norsk Ergoterapeutforbund

Kurset er godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund med 13 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist innen Arbeidshelse, Barns helse, Psykisk helse og Somatisk helse.

Norsk Psykologforening

Godkjennes som 13 timers vedlikeholdsaktivitet

 

 

 

Meeting management Logo Powered by Netovo AS