Program

08.30-09.30 Registrering og kaffe

v/Adm. dir/overlege Finn Berset Stiftelsen Catosenteret og Divisjonsdirektør Svein Lie, Helsedirektoratet

v/ Cato Zahl Pedersen, Catosenteret, "Unarmed Expeditions"

Kasia Kozlowska, spes. i barne- og ungdomspsykiatri, prof dr.med. Sydney, Australia

11:20-11.45 Pause

Kasia Kozlowska, spes. i barne- og ungdomspsykiatri, prof dr.med. Sydney, Australia

v/ Henrik Børsting Jacobsen, psykolog, PhD, CatoSenteret/UiO

13:00-14:00 Lunsj

15:10-15.40 Pause

v/ professor, Vegard Bruun Wyller, dr.med.UIO, Overlege Barne- og Ungdomsklinikken AHUS

16:20-16.35 Pause

v/ Bård Fossli Jenssen, spes. i pediatri, dr.med., overlege CatoSenteret

17:15-18.00 Paneldebatt m/ fokus på møtet mellom mennesker kontra bruk av opioider og hypnotika? Hva skal være førstevalg fordi det virker best? Hvordan kan vi håndtere de som allerede er avhengige av medikamenter? 

19:30-00:00 Festmiddag og intimkonsert med Halvdan Sivertsen

10:00-10.20 Pause

v/ Trond H. Diseth, professor dr.med. UiO og avd. overlege Barne- og ungdomsklinikken OUS Rikshospitalet

v/ Petter Chr. Borchgrevink, professor dr. med. NTNU, St.Olavs Hospital

v/ Lisbeth Frostholm, Psykolog, PhD, Forskningsklinikken for Funktionelle lidelser, Aarhus Universitetssykehus

Lillebeth Larun, Fysioterapeut, PhD, Kunnskapssenteret

12:30-13.30 Lunsj

14:15-15:00 Paneldebatt – Hvordan jobber vi videre med ”funksjonelle nevrobiologiske symptomlidelser” i Norge? Hvem tar ansvar for denne gruppen pasienter og hvordan samarbeider vi? 

15:00-15:15 Oppsummering og avslutning

Meeting management Logo Powered by Netovo AS